Tradiční vytápění

Cirkulace vzduchu

Rozložení teplot vzduchu

Tradiční vytápěcí systémy rozehřívají v místnostech primárně vzduch, od kterého se až následně ohřívají předměty a zdi. Teploty ohřívaného prostoru jsou výrazně nižší u podlahy nežli u stropu. Rozdíly teplot mezi podlahou a stropem dosahují až 7 °C, neboť ohřátý vzduch prostřednictvím termocirkulace stoupá vzhůru, tím dochází k tepelným ztrátám v obývaném prostoru.

Infračervené panely

Cirkulace vzduchu

Rozložení teplot vzduchu

Infračervené panely primárně ohřívají stěny, předměty a podlahu v místnosti, čímž dochází k akumulaci tepla v materiální části prostoru od kterých je dále ohříván vzduch. Takto ohřáté předměty jsou příjemné na omak a přispívají k větší tepelné pohodě. Díky tomuto efektu je také možné vytápět prostor o cca 2 °C méně, než u tradičních systémů vytápění. Teplo je při vytápění infračervenými panely rozmísťováno rovnoměrně od spodní části místnosti směrem ke stropu. Stěny prostoru jsou prohřáté, vysušené a nemají sklon k plesnivění. Při používání infračervených panelů je rozdíl teplot mezi podlahou a stropem max. 1 – 2 °C, což přispívá k celkovému zvýšení efektivity vyhřívání prostoru a zároveň ke snižování provozních nákladů.