Firma Tempero s.r.o. je výhradním distributorem tuzemského výrobce infrapanelů v České republice. Tyto infrapanely, se setkaly s velikým zájmem v dalších 21 zemích světa včetně západní Evropy. Pro svou špičkovou kvalitu a nízkou spotřebu se v těchto zemích naše infrapanely staly velice oblíbené.

Historie společnosti

Naše aktivita začala ve spolku, který si kladl za cíl informovat veřejnost o možnostech snižování nákladů a celkové úspoře energií. Porovnávali jsme jednotlivé technologie i z pohledu šetrnosti k životnímu prostředí a doporučovali je s přihlédnutím ke konkrétním požadavkům investora. Tyto aktivity nadále pokračují pod hlavičkou TEMPEROPLUS, z.s. společnost začala od roku 2015 spolupracovat s prof. RNDr. Pavolem Koštialem, Ph.D., který se zabývá výzkumem v oblasti sálavého přenosu tepla. Distribuce a prodej českých infrapanelů patří do portfolia společnosti TEMPERO s.r.o. 

Naše začátky s infrapanely

Začátky firmy byly spojené se zkoušením a porovnáváním mnoha dostupných infrapanelů. Vybrané panely jsme nabízeli k prodeji a zajišťovali i kompletní servis. Následně jsme spolupracovali s rakouskou značkou vyráběnou v Asii, protože jejich panely dosahovaly povrchových teplot 110°C. V roce 2016 jsme začali spolupráci s tuzemskou firmou, jelikož je jediným výrobcem infrapanelů s povrchovou teplotou až 180°C a z toho plynoucími výhodami. Důvodem ke spolupráci bylo výrazné snížení spotřeby ve srovnání s dosud nabízenými panely. Původně očekávanou spotřebu 12 995 kWh se díky českým infrapanelům podařilo snížit v sezóně 2016/2017 na 4 781 kWh. Infrapanely tak nejen přispěly k menšímu lokálnímu znečištění, ale výrazně snížily očekávanou spotřebu. Tím došlo jak k finančním úsporám, tak k menšímu dopadu na životní prostředí. Po této zkušenosti jsme dále rozvinuli spolupráci s českým výrobcem, abychom mohli našim zákazníkům nabízet špičkovou technologii na poli infrapanelů. Díky tomu se již naše infrapanely osvědčily v novostavbách, rekonstruovaných bytech i domech a veřejných prostorách.

Současnost

Díky vysoké povrchové teplotě lze považovat tyto infrapanely za plnohodnotný vytápěcí systém. Nízké provozní náklady, dlouhá životnost a bezúdržbovost celého zařízení jsou výborným předpokladem pro rychlou návratnost časových i finančních investic. Infrapanely jsou také šetrné k životnímu prostředí a zaznamenali jsme i pozitivní vliv na zdraví včetně zmírnění revmatických potíží.

TEMPERO s.r.o. se rozhodlo nabízet výhradně české infrapanely, protože nabízejí špičkové provozní parametry, vysokou kvalitu zpracování a dlouhou životnost. Díky našich českých infrapanelů zaručujeme našim zákazníkům naprostou spokojenost s jejich volbou.

Kontakt na prodejce zde
Více o infra technologii zde