TEMPERO s.r.o.

Hlávkova 447/5
702 00 Ostrava-Přívoz
IČ: 06086641

E-mail: info@tempero.cz
Telefon: +420 603 331 280

Obchodní oddělení

Kontakt:

E-mail: info@tempero.cz
Telefon: +420 603 331 280

Elektroinstalace a revize

Zdeněk Švub

Akademická sekce

Garant prof. RNDr. Pavol Koštial, Ph.D.

Aplikovaný systém SQUID CONTROL

Autor a garant RNDr. Milan Konečný