Kachlová kamna jsou generacemi ověřený způsob vytápění obývané místnosti. Odlehčenější soudobou variantou jsou krbová kamna. Kachlová kamna lze pokládat za předchůdce infrapanelů Tempero, jelikož fungují na stejném principu sálání tepla do prostoru. Keramický obklad kamen má vysokou emisivitu  a má stejnou funkci jako sklokeramická deska infrapanelů Tempero.  Infrapanel tak nabízí stovkami let prověřenou technologii vytápění. Při návrhu infrapanelů Tempero byly použity nejnovější poznatky v oboru včetně patentované technologie topné fólie. Díky této kombinaci bylo možno dosáhnout vysokou povrchovou teplotu sklokeramické desky panelu (až 180°C), která na trhu nemá konkurenci. Více o důležitosti povrchové teploty infrapanelů si můžete přečíst zde. Byla by škoda nahrazovat kachlová či krbová kamna infrapanely. Infrapanely nám naopak mohou nabídnout výhody kachlových kamen a jejich nevýhody eliminovat:

Úspora

 • Infrapanely jsou bezúdržbové. V případě kachlových kamen musíme odstraňovat popel, vymetat komín a případně provádět drobnou údržbu. Infrapanel žádnou údržbu nevyžaduje.
 • Infrapanel revizemi prochází pouze po instalaci, zatímco komíny by měly být revidovány ročně.
 • Topí-li domácnost elektřinou, pak má zvýhodněný tarif (cca 2,20Kč/kWh) na celou svou spotřebu. Konkrétní cena závisí na dodavateli elektřiny.

Zdraví

 • Infrapanel neznečišťují vytápěnou místnost ani okolí objektu. Zejména pokud se zhorší rozptylové podmínky, dochází k akumulaci škodlivin v obývaných oblastech. Zvyšují se koncentrace jemného prachu, arsenu, benzo(a)pyrenu, dioxinů, oxidů (dusíků a síry), oxidu uhelnatého, ozónu aj. Při použití infrapanelu nedochází v místě použití k žádnému vzniku škodlivin. Elektřina v České republice je přibližně z jedné třetiny produkována bezemisně v jaderných elektrárnách, z poloviny pak v uhelných elektrárnách. Uhelné elektrárny na rozdíl od domácích topenišť musí plnit náročné limity na obsah škodlivin, dochází tak k odprášení, odsíření a denitrifikaci spalin. Navíc hoření probíhá za vyšších teplot (a obecně lepších podmínek), což redukuje obsah škodlivin a vysoké komíny elektráren zlepšují podmínky pro rozptyl zbylých škodlivin.
 • Infrapanely nepotřebují pro svou funkci přívod čerstvého vzduchu, což vylučuje otravu oxidem uhelnatým a snižuje tepelné ztráty. Bohužel v každé sezóně se objevují zprávy o otravě oxidem uhelnatým.
 • Nehrozí riziko popálenin nebo jiného úrazu, protože infrapanel je umístěn mimo dosah na stropě místnosti. Infrapanel je z nehořlavých materiálů, při správném zapojení je tedy riziko požáru mizivé.
 • Nedochází k intenzivnímu víření prachu, protože infrapanely nevytváří tak výrazný teplotní rozdíl v místnosti.
 • Dochází k poklesu vlhkosti a předchází se tímto tvorbě plísní.

Další výhody

 • Infrapanely fungují plně automaticky bez potřeb kontroly. Topí v libovolně nastaveném rozmezí teplot a má rychlý náběh na pracovní teplotu.
 • Regulace infrapanelu je možná pro každou místnost zvlášť (digitálním termostatem). Lze si podle potřeb jednoduše nastavit, kde chci zrovna topit a jakou teplotu požaduji. Kachlová kamna je obtížné přesně regulovat z důvodu značné tepelné setrvačnosti.
 • Nehrozí poškození při delší odstávce. Odpadává obava o vlhnoucí nebo zaneseny komín a jeho opravy.
 • Správně umístěné infrapanely rovnoměrně prohřejí celou místnost, protože sálají rovnoměrně a teplý vzduch se tvoří v celé místnosti a pomalu stoupá ke stropu.
 • Dochází k prohřátí stěn místnosti. Stejně jako slunce vysušuje promoklé zdivo, tak i infrapanel za svého chodu neustále vysušuje zdi místnosti.  
 • Sálavé teplo působí pozitivně na lidský organismus.
 • Do stropních panelů lze integrovat světelný rám, což zlepšuje estetický dojem z místnosti. Proč infrapanely Tempero nemají konkurenci si můžete přečíst zde a zkušenosti z provozu zde.