Vytápění plynem patří v České republice mezi velice rozšířené způsoby vytápění. Vytápění domácností plynem zažilo během 90. let veliký rozvoj. Avšak s růstem ceny plynu se mnozí začali vracet k levnějším způsobům vytápění. Česká republika nemá významná naleziště zemního plynu (do 2% vlastní spotřeby), proto je zemní plyn dovážen ze zahraničí. Spalování plynu je sice výrazně šetrnější k životnímu prostředí, než-li topení tuhými palivy, ale přesto s ním má mnoho společných nevýhod. Infrapanely Tempero mohou nabídnout mnohem levnější, bezstarostnější, bezpečnější a příjemnější způsob vytápění.

Úspora

 • Infrapanel nevyžaduje žádnou technickou místnost. Plynový kotel vyžaduje nejen více místa, ale taky rozvody topné vody a vyvložkování odvodu spalin.
 • Infrapanely nevyžadují žádnou údržbu. Prochází revizí jen před prvním spuštěním. Plynové kotle by měly procházet ročními revizemi.
 • Infrapanely ohřívají pouze místnost, ve které jsou instalovány. Nedochází tedy ke ztrátám tepla při vedení topné vody. Další spotřebu pak navyšuje chod vodních čerpadel.
 • Topí-li domácnost elektřinou, pak má zvýhodněný tarif (cca 2,20Kč/kWh) na celou svou spotřebu. Konkrétní cena závisí na dodavateli elektřiny.
 • Náklady na vytápění objektu plynovám kotlem lze snížit i o více než 50% instalací infrapanelů Tempero. Proč infrapanely Tempero nemají konkurenci si můžete přečíst zde a zkušenosti z provozu zde.

Zdraví

 • Infrapanely jsou bezpečnější. Infrapanel se umisťuje na strop a je tak naprosto mimo dosah obyvatel. V případě závady na přívodu vzduchu, plynovém kotli nebo spalinovém traktu, může dojít k nedostatečnému odvětrání prostoru. Následkem může být tvorba oxidu uhelnatého z nedokonalého spalování. Může tak dojít k jeho explozi nebo otravě obyvatel. V případě úniku samotného zemního plynu hrozí také riziko výbuchu.
 • Oproti topení radiátory, dochází k poklesu vzdušné vlhkosti a tímto se předchází tvorbě plísní.
 • Sálavé teplo působí pozitivně na lidský organismus a přináší generacemi prověřený způsob vytápění známý z kachlových kamen.
 • Nedochází k intenzivnímu víření prachu, protože infrapanely nevytváří tak výrazný teplotní rozdíl v místnosti jako teplovodní radiátory.

Další výhody

 • Podlahová plocha je jedním z faktorů, které ovlivňují náklady na bydlení. Zatímco běžně bývá omezována radiátory, stropy bývají nevyužité. Využijte svůj strop pro vytápění a užijte si volného prostoru pro život. Radiátory jsou navíc místem úrazu malých dětí.
 • Infrapanely mají životnost až 50 let. Plynový kotel má životnost do 20 let.
 • Infrapanely vyžadují pouze elektrickou přípojku. Plynový kotel vyžaduje jak plynovou přípojku, tak elektrický proud pro chod elektroniky kotle a čerpadel.
 • Infrapanel poskytuje okamžitou odezvu při poklesu teploty mimo zvolené rozpětí. Plynový kotel má zpožděnou reakci z důvodu složitějšího přestupu tepla a jeho transportu do topného prvku a následně konečně do vzduchu v místnosti.
 • Pokud dojde k poruše na kotli, rozvodech topné vody, radiátorech nebo čerpadle, pak hrozí, že nebude možné vytápět v celém objektu nebo jeho velké části. Poté je nutné čekat na servis, což je zejména v období svátků dlouhá doba. Dojde-li k poruše infrapanelu, pak budete moci obývat zbytek objektu bez újmy na komfortu. Ve větších místnostech může být instalováno i více panelů, případná porucha tedy nemusí mít ani výrazný dopad na komfort.
 • Regulace je možná pro každou místnost zvlášť (termostatem). Lze si podle potřeb jednoduše nastavit, kde chci zrovna topit a jakou teplotu požaduji.
 • Nehrozí poškození při delší odstávce. Odpadává obava o vlhnoucí nebo zaneseny komín či mrazem prasklé radiátory.
 • Často lze slyšet, že větrat se má rychle, aby došlo pouze k výměně vzduchu v místnosti, ale aby nedošlo k jejímu podchlazení. Vyhřátí zdiva i předmětů trvá déle při ohřevu vzduchu radiátory. Sálavé panely fungují primárně na ohřevu všech povrchů v místnosti a až poté ohřívají vzduch. Výhody tohoto způsobu vytápění si můžete přečíst zde. Akumulace tepla z infrapanelů  se odehrává výlučně v obytném prostoru a není třeba instalace velkých akumulačních nádrží na teplou vodu. Stejně tak odpadá zřízení kotelny a rozvodů pro topnou vodu.
 • Do stropních panelů lze integrovat světelný rám, což zlepšuje estetický dojem z místnosti.