Podlahové vytápění se může zdát na první pohled velice komfortním systémem vytápění objektu. Všechna pozitiva, která je schopno nabídnout lze zachovat při využití infrapanelů Tempero. A navíc lze infrapanely eliminovat všechny nevýhody tohoto systému vytápění.

Úspora

 • Při vytápění infrapanelem je možné pro každou místnost zvlášť nastavit přesně požadovanou teplotu.
 • Cena 1 kWh se (při vytápění domácnosti elektřinou) pohybuje okolo 2,20 Kč. Podívejte se proč infrapanely Tempero nemají na trhu konkurenci a jaké jsou zkušenosti s jejich užíváním.

Zdraví

 • Pokud dojde k poruše na podlahovém vytápění, pak hrozí, že nebude možné vytápět v části objektu. Poté je nutné čekat na servis, což je zejména v období svátků dlouhá doba. Dojde-li k poruše infrapanelu, pak budete moci obývat zbytek objektu bez újmy na komfortu. Ve větších místnostech může být instalováno i více panelů, případná porucha tedy nemusí mít ani výrazný dopad na komfort.
 • Při využití zejména podlahového vytápění (které nezvládá vyhřát zdivo), může docházet ke tvorbě plísní. Infrapanel neustále vysušuje zdivo a tím působí výrazný pokles vzdušné vlhkosti v místnosti. Prohřátím zdiva se navíc stěžují podmínky pro tvorbu kondenzační zóny.
 • Infrapanel poskytuje stovkami let prověřenou technologii sálavého vytápění známého z kachlových kamen. Sálání je přirozený způsob šíření tepla, který je pro člověka přirozený. Vyšší teplota u podlahového vytápění může vést ke zpomalení krevního oběhu a následným bolestem hlavy.

Další výhody

 • Infrapanel lze využít v libovolném zastřešeném prostoru. Podlahové vytápění vyžaduje objekt s nízkými tepelnými ztrátami, protože přestup tepla podlahou je omezen hygienickými normami udávajícími teplotu podlahy.
 • Instalace infrapanelu vyžaduje minimální stavební zásahy (přívod el. proudu a zavěšení na strop). Instalace topné fólie vyžaduje výrazné stavební zásahy (rozebrání podlahové krytiny až zásahy do konstrukce). To samé platí i v případě opravy systému vytápění.
 • Při užití podlahového vytápění je třeba brát ohled na typ podlahové krytiny. V opačném případě hrozí poškození krytiny nebo k dalšímu nechtěnému poklesu tepelné vodivosti.
 • Podlahové vytápění výrazně omezuje využití podlahové plochy, protože při větším pokrytí dochází fakticky k jeho izolaci. Infrapanely nás nijak při bydlení neomezují a ukázaly se jako bezkonkurenční typ vytápění i ve staré zástavbě.
 • Infrapanel ohřívá rovnoměrně všechny osálané povrchy. Poskytuje tak výrazně větší tepelný komfort, jelikož i teplota stěn na něj má vliv.
 • Při použití infrapanelu dochází k omezení víření prachu, protože je místnost jako celek rovnoměrněji ohřívána. Rozdíl teploty vzduchu po výšce místnosti je při využití infrapanelů nejmenší možný. Podlahové vytápění způsobuje vysokou prašnost až tvorbu chomáčů prachu, proto je vyžadován pravidelný úklid. Přesto dochází k tvorbě mikroprachu, který se zvedá do výšky 80cm a poté dopadá zpět na podlahu. Trpí tím zejména malé děti, zvířata, alergici a astmatici.
 • Infrapanely fungují plně automaticky bez potřeb kontroly a mají rychlý náběh na pracovní teplotu.   
 • Infrapanely nevyžadují žádnou údržbu během svého provozu. Mohou být bez obav odstaveny.
 • Do stropních panelů lze integrovat světelný rám, což zlepšuje estetický dojem z místnosti.