Solární kolektory mohou v klimatických podmínkách České republiky sloužit jako doplňkový zdroj pro vytápění. Právě v zimě, kdy potřebujeme topit nejvíce, je k dispozici nejmenší množství dopadajícího tepla využitelného ve vakuových trubicových kolektorech. Ve srovnání s nimi Vám infrapanel Tempero nabízejí řadu výhod:

Úspora

 • Solární kolektory jsou vystaveny vnějším vlivům, může tedy dojít k poškození jak přírodními živly, tak člověkem.
 • Instalace solárních kolektorů vyžaduje stavební zásahy nejen pro uchycení kolektorů (obvykle na střeše), ale také pro vedení teplonosné kapaliny.
 • Nemrznoucí teplonosná kapalina kolektorů by se měla maximálně každých 5 let vyměňovat, aby byly zabezpečeny její antikorozní a nemrznoucí vlastnosti. Infrapanely žádnou údržbu během svého života nevyžadují.
 • Infrapanely Tempero mají nejnižší náklady na vytápění ve srovnání s jinými způsoby vytápění objektu. Při vytápění elektřinou má celá domácnost nárok na dodavatelem zvýhodněný tarif elektrické energie okolo 2,20Kč/kWh.
 • Proč infrapanely Tempero nemají konkurenci si můžete přečíst zde a zkušenosti z provozu zde.

Zdraví

 • Teplo získané solárními kolektory je předáváno do objektu skrze topné médium převážně konvekcí, nikoliv tepelným zářením. Dochází tak ke zvýšení prašnosti v místnosti, nerovnoměrnému rozdělení tepla, horšímu prohřátí stěn objektu a může docházet až k tvorbě plísní. Infrapanel všem těmto problémům předchází.
 • Sálavé teplo infrapanelů je přirozené a má pozitivní vliv na lidský organismus. Potvrzují to zkušenosti mnoha generací, které využívaly výhody kachlových kamen.
 • Pokud dojde k poruše v systému kolektoru (např. čerpadla) nebo rozvodech topného média, pak hrozí, že bude třeba vykrýt ztrátu jiným zdrojem tepla. Dojde-li k poruše infrapanelu, pak budete moci obývat objekt bez újmy na komfortu. Ve větších místnostech může být instalováno i více panelů, případná porucha tedy nemusí mít ani výrazný dopad na komfort.

Další výhody

 • Infrapanely mají výkon nezávislý na okolních podmínkách. Dodávají stejný topný výkon v libovolném období roku a části dne. Solární kolektory mají výkon závislý na slunečním záření.
 • Životnost kolektoru je do 30 let, infrapanely Tempero mají udávanou životnost až 50 let.
 • Solární kolektory mohou být po estetické stránce nepřijatelné. Infrapanely jsou ukryty uvnitř budovy a nemají dopad na vnější vzhled.
 • Podlahová plocha je jedním z faktorů, které ovlivňují náklady na bydlení. Zatímco běžně bývá omezována radiátory, stropy bývají nevyužité. Využijte svůj strop pro vytápění a užijte si volného prostoru pro život. Radiátory jsou navíc místem úrazu malých dětí.
 • Často lze slyšet, že větrat se má rychle, aby došlo pouze k výměně vzduchu v místnosti, ale aby nedošlo k jejímu podchlazení. Vyhřátí zdiva i předmětů trvá déle při ohřevu vzduchu radiátory. Sálavé panely fungují primárně na ohřevu všech povrchů v místnosti a až poté ohřívají vzduch. Akumulace tepla z infrapanelů  se odehrává výlučně v obytném prostoru a není třeba instalace velkých akumulačních nádrží na teplou vodu. Stejně tak odpadá zřízení kotelny a rozvodů pro topnou vodu. Nedochází ke ztrátám tepla při rozvodu.
 • Do stropních panelů lze integrovat světelný rám, což zlepšuje estetický dojem z místnosti.