Tepelná čerpadla se v České republice díky dotací dočkala značného rozšíření. Tepelná čerpadla jsou nyní často považována za zdroj tepla budoucnosti. Tato technologie ale představuje nejkomplikovanější způsob vytápění objektu. Tomu odpovídá i pořizovací cena, spolehlivost a následná údržba. Infrapanely Tempero technologii tepelných čerpadel převyšují po stránce spolehlivosti, životnosti, praktičnosti i výhodnosti provozu.

Úspora

 • Instalace Infrapanelů vyžaduje minimální stavební zásahy v budově. TČ vyžaduje stavební úpravy s ohledem na použitou technologii.
 • Infrapanely nezabírají žádnou podlahovou plochu, využívají prostoru na stropě a neomezují využití podlahové plochy. Samotné TČ a následné rozvody topného média tuto plochu vyžadují.
 • Infrapanely nevyžadují žádnou údržbu během své životnosti. U TČ dochází k opotřebování součástí a únikům pracovního média.
 • Infrapanel má udávanou životnost až 50 let. Generální opravy systémů TČ jsou finančně velice náročné (až 40-60% pořizovací ceny již po 10 letech provozu) a proto si předem zjistěte tyto budoucí náklady.
 • Proč infrapanely Tempero nemají konkurenci si můžete přečíst zde a zkušenosti z provozu zde.
 • Oprava prasklých topných trubek vyžaduje hrubé stavební zásahy v místnosti. V případě poruchy infrapanelu stačí jeho odpojení a sejmutí ze závěsu.
 • Ani správně navrhnuté TČ nemusí v případě velice nízkých teplot dostačovat na vytopení objektu. Poté je nutné přitápět jiným zdrojem tepla. Topný výkon TČ je závislý na okolních podmínkách. Infrapanely poskytují stabilně plný topný výkon.

Zdraví

 • Infrapanely jsou bezhlučné a nepůsobí vibrace.
 • Pokud dojde k poruše na TČ, rozvodech topné vody, radiátorech nebo čerpadle, pak hrozí, že nebude možné vytápět v celém objektu nebo jeho velké části. Poté je nutné čekat na servis, což je zejména v období svátků dlouhá doba. Dojde-li k poruše infrapanelu, pak budete moci obývat zbytek objektu bez újmy na komfortu. Ve větších místnostech může být instalováno i více panelů, případná porucha tedy nemusí mít ani výrazný dopad na komfort.
 • Tepelné záření je pro lidský organismus přirozené a má na něj pozitivní vliv. 
 • Nedochází k intenzivnímu víření prachu, protože infrapanely nevytváří tak výrazný teplotní rozdíl v místnosti jako teplovodní radiátory.
 • Při vytápění infrapanelem je možné pro každou místnost zvlášť nastavit přesně požadovanou teplotu.
 • Při využití zejména podlahového vytápění (které nezvládá vyhřát zdivo), ale i radiátorů může docházet ke tvorbě plísní. Infrapanel neustále vysušuje zdivo a tím působí výrazný pokles vzdušné vlhkosti v místnosti.

Další výhody

 • Při poruše tepelného čerpadla není možná oprava svépomocí, je nutné objednat servisní práce.
 • Při provozu dochází ke tvorbě ledu na povrchu venkovního tepelného výměníku TČ.
 • Při kombinaci TČ vzduch voda a využití podlahového teplovodního vytápění hrozí riziko prasknutí topných trubek a následný průnik vody konstrukcí budovy. V extrémním případě může dojít při zamrznutí až k prasknutí základové desky budovy. Podlahové vytápění výrazně omezuje využití podlahové plochy, protože při větším pokrytí dochází fakticky k jeho izolaci. Je vhodné pro budovy s nízkou tepelnou ztrátou, proto je nutné budovu zateplit. Infrapanely nás nijak při bydlení neomezují a ukázaly se jako bezkonkurenční typ vytápění i ve staré zástavbě.
 • Infrapanel poskytuje stovkami let prověřenou technologii sálavého vytápění známého z kachlových kamen.
 • Do stropních panelů lze integrovat světelný rám, což zlepšuje estetický dojem z místnosti.