Tepelná čerpadla se v České republice díky dotací dočkala značného rozšíření. Tepelná čerpadla jsou nyní často považována za zdroj tepla budoucnosti. Tato technologie ale představuje nejkomplikovanější způsob vytápění objektu. Tomu odpovídá i pořizovací cena, spolehlivost a následná údržba. Infrapanely Tempero technologii tepelných čerpadel převyšují po stránce spolehlivosti, životnosti, praktičnosti i výhodnosti provozu.

Úspora

 • Instalace Infrapanelů vyžaduje minimální stavební zásahy v budově. TČ vyžaduje stavební úpravy s ohledem na použitou technologii.
 • Infrapanely nevyžadují žádnou údržbu během své životnosti. U TČ dochází k opotřebování součástí a únikům pracovního média.
 • Otopný systém s infrapanely Tempero mají nižší spotřebu než TČ. Proč infrapanely Tempero nemají konkurenci si můžete přečíst zde a zkušenosti z provozu zde.
 • Infrapanel má životnost až 50 let. Generální opravy systémů TČ jsou finančně náročné a proto si předem zjistěte tyto budoucí náklady. 
 • Ani správně navrhnuté TČ nemusí v případě velice nízkých teplot dostačovat na vytopení objektu. Poté je nutné přitápět jiným zdrojem tepla. Topný výkon je závislý na okolních podmínkách. Infrapanely poskytují stabilně plný topný topný výkon.

Zdraví

 • Infrapanely jsou bezhlučné a nepůsobí vibrace.
 • Pokud dojde k poruše na TČ, pak hrozí, že nebude možné vytápět v celém objektu nebo jeho velké části. Poté je nutné čekat na servis, což je zejména v období svátků dlouhá doba. Dojde-li k poruše infrapanelu, pak budete moci obývat zbytek objektu bez újmy na komfortu. Ve větších místnostech může být instalováno i více panelů, případná porucha tedy nemusí mít ani výrazný dopad na komfort.
 • Infrapanel poskytuje stovkami let prověřenou technologii sálavého vytápění známého z kachlových kamen. Sálání je přirozený způsob šíření tepla, který je pro člověka přirozený.
 • Infrapanel neustále vysouší zdivo a snižuje tím vzdušnou vlhkost v místnosti.  Tímto výrazně předchází tvorbě plísní.
 • Teplý vzduch, který je vháněn do místnosti, se bude vždy držet u stropu. Z toho plyne obtížnější regulace nastavené teploty. V případě infrapanelů dochází k výrazně rovnoměrnějšímu prohřátí místnosti a menším teplotním rozdílům po výšce prostoru.

Další výhody

 • Infrapanel působí esteticky méně rušivým dojmem, je tedy vhodný do architektonicky cenných budov.
 • Infrapanely nezabírají žádnou podlahovou plochu, využívají prostoru na stropě. Instalace TČ vyžaduje jak prostor na zdi, tak externí jednotku, která je vystavena vnějším vlivům.
 • Při provozu TČ může dojít ke tvorbě ledu na povrchu venkovního tepelného výměníku TČ.
 • Na venkovní jednotce může docházet k tvorbě námrazy, která výrazně snižuje výkon systému TČ.
 • Tento typ TČ je vhodný spíše do malých prostor s nízkou prašností. Infrapanel může být nasazen i v prašném prostředí.
 • Do stropních panelů lze integrovat světelný rám, což zlepšuje estetický dojem z místnosti.