Tepelná čerpadla se v České republice díky dotací dočkala značného rozšíření. Tepelná čerpadla jsou nyní často považována za zdroj tepla budoucnosti. Tato technologie ale představuje nejkomplikovanější způsob vytápění objektu. Tomu odpovídá i pořizovací cena, spolehlivost a následná údržba. Infrapanely Tempero technologii tepelných čerpadel převyšují po stránce spolehlivosti, životnosti, praktičnosti i výhodnosti provozu.

Úspora

 • Instalace Infrapanelů vyžaduje minimální stavební zásahy v budově. TČ vyžaduje stavební úpravy s ohledem na použitou technologii.
 • Infrapanely nezabírají žádnou podlahovou plochu, využívají prostoru na stropě. Samotné TČ a následné rozvody topného média tuto plochu vyžadují.
 • Infrapanely nevyžadují žádnou údržbu během své životnosti. U TČ dochází k opotřebování součástí a únikům pracovního média.
 • Při poruše tepelného čerpadla není možná oprava svépomocí. Je nutné objednání servisních prací.
 • Ani správně navrhnuté TČ nemusí v případě velice nízkých teplot dostačovat na vytopení objektu. Poté je nutné přitápět jiným zdrojem tepla. Topný výkon je závislý na okolních podmínkách. Infrapanely poskytují stabilně plný topný výkon.
 • Infrapanel má životnost až 50 let. Generální opravy systémů TČ výrazně ovlivňují ekonomiku provozu, proto si náklady zjistěte předem.
 • Regulace infrapanelu je možná pro každou místnost zvlášť (digitálním termostatem). Lze si podle potřeb jednoduše nastavit, kde chci zrovna topit a jakou teplotu požaduji.
 • Chceme-li využít teplo Země, pak je nutné provést finančně náročný vrt nebo instalovat rozsáhlé plošné podzemní kolektory. V případě vrtu může dojít i ke změně vodního režimu v okolí. Zemní kolektory zase mohou podchlazovat vegetaci nad nimi. Plocha nad zemními kolektory pak má omezené využití.
 • Náklady na vytápění objektu TČ lze ještě dále snížit instalací infrapanelů Tempero. Proč infrapanely Tempero nemají konkurenci si můžete přečíst zde a zkušenosti z provozu zde.

Zdraví

 • Infrapanely jsou bezhlučné a nepůsobí vibrace.
 • Pokud dojde k poruše na TČ, rozvodech topné vody, radiátorech nebo čerpadle, pak hrozí, že nebude možné vytápět v celém objektu nebo jeho velké části. Poté je nutné čekat na servis, což je zejména v období svátků dlouhá doba. Dojde-li k poruše infrapanelu, pak budete moci obývat zbytek objektu bez újmy na komfortu. Ve větších místnostech může být instalováno i více panelů, případná porucha tedy nemusí mít ani výrazný dopad na komfort.
 • Nedochází k intenzivnímu víření prachu, protože infrapanely nevytváří tak výrazný teplotní rozdíl v místnosti jako teplovodní radiátory.
 • Dochází k poklesu vzdušné vlhkosti a předchází se tímto tvorbě plísní.

Další výhody

 • Externí součásti systémů jsou vystaveny vnějším vlivům. Může tak například dojít k prasknutí podzemního kolektoru.
 • Infrapanely vyhřívají a tedy vysouší osálané zdivo.
 • Sálavé teplo působí pozitivně na lidský organismus a jeho vlastnosti jsou prověřeny mnohými generacemi, které využívaly kachlová kamna.
 • Do stropních panelů lze integrovat světelný rám, což zlepšuje estetický dojem z místnosti.