Kachlová kamna pro vytápění svých obydlí, ať už zámků nebo chalup, používali naši předci stovky let. Sálavé vytápění se tedy osvědčilo i za extrémních podmínek jako žádný jiný druh vytápění. Kachlová kamna vytápěla světnici, ve které většinu zimy přežívala často celá rodina. Pokud byly místnosti umístěny výše, využívalo se tepla ohřátého komínu pro vyhřívání zdí. Ty poté částečně sálaly do místnosti a částečně přímo ohřívaly vzduch. Sálavé vytápění chalupy včetně dřevostaveb je tedy nanejvýš vhodné, neboť sálavé vytápění totiž nabízí několik výhod.

Výhody infračerveného sálavého vytápění

Sálavý tok intenzivně prohřívá zdi a tím je vysušuje, čímž předchází tvorbě plísní. Sálavé vytápění také umožňuje snížit teplotu v místnosti o 2-3 °C bez dopadu na tepelný komfort obyvatel. Tím dochází k úspoře na spotřebovaném palivu. U sálavého vytápění také nedochází k víření prachu, protože se vzduch v místnosti ohřívá rovnoměrně, čímž se předchází vzniku intenzivního proudění vzduchu. Sálavé vytápění je také bezkonkurenční pomocník, pokud je člověk promrzlý a potřebuje se prohřát. Sálavé teplo totiž prochází pod kůži a přímo prohřívá svalstvo, lze ho použít i pro sušení mokrého oblečení.

Infračervené sálavé topné panely – infrapanely, náhrada kachlových kamen

Jak ale dostat kachlová kamna do všech místností, abychom měli tento komfort zaručený všude? Kachlová kamna dnes můžeme zanechat v kuchyni a ve zbylých místnostech využít jejich novodobý ekvivalent, kterými jsou sálavé panely ohřívané elektricky. Tyto panely nabízejí všechny výhody sálavého vytápění a zároveň odstraňují nevýhody kachlových kamen.

Snadný provoz infrapanelu

První výhodou je naprosto bezúdržbový a plně autonomní provoz. Infrapanel totiž nevyžaduje žádnou údržbu, dokonce lze nastavit na ovládacím termostatu provozní režimy včetně jeho útlumů. Infrapanely je tedy možné dálkově spustit a vyhřát si objekt před vlastním příjezdem. Při použití jakéhokoliv jiného zdroje tepla fungujícího na tuhá paliva dochází ke zvyšování prašnosti v místnosti. Zejména v zimním období tedy dochází k akumulaci prachových částic v interiéru, ve kterém obyvatelé dýchají. Také je nutné častěji uklízet a dochází k zaprášení stěn v místnosti.

Zatímco do kamen je nutné dodávat palivo a vynášet popel, infrapanelu stačí přivést elektrickou energii a tím starosti končí. Infrapanel také nevyžaduje komín, tedy ani jeho revize a čištění.

Důležitou výhodou je výborná regulovatelnost sálavého panelu oproti jakémukoliv tepelnému spalovacímu zdroji, díky čemuž nedochází k přetápění.

Ekologické infračervené sálavé topné panely – infravytápění

Sálavé panely lokálně nevytváří žádné znečištění, což je tedy dalším benefitem našich infrapanelů, neboť spalovací zdroje za nevhodných rozptylových podmínek dokáží zakouřit okolí vytápěného objektu. Lokální zdroje tím zejména v zimním období výrazně přispívají ke zhoršení kvality vzduchu, což se u infrapanelů nemůže stát.

Infrapanely zvyšují tepelný komfort

Instalací infrapanelů do chaty a chalupy lze výrazně zvýšit uživatelský komfort a ušetřit čas. Infrapanely o vysoké povrchové teplotě vytvoří příjemné teplo domova, které prospívá obyvatelům i stavbám.