Infrapanely TEMPERO jsou jasným vítězem při vytápění starých objektů, které dle sdělení jiných topenářských firem, nelze klasickým způsobem ekonomicky vytápět. Do klasického způsobu vytápění spadají všechny zdroje tepla předávající teplo konvekcí, tedy vytápění teplým vzduchem. Ať už klasický radiátor, nebo jakékoliv jiné podlahové vytápění či elektrický přímotop. Ohřátý teplý vzduch stoupá ke stropu, kde se drží, poté padá a následně dochází opět k ohřátí vzduchu a teplý vzduch stoupá a opět se drží u stropu. Spotřebitel je nešťastný, že u stropu je teplo a u podlahy mu je zima. Proto, pokud má podlahové vytápění, se ho snaží pustit na maximum, aby mu bylo teplo alespoň na nohy.

Neuvědomuje si však, že toto podlahové vytápění může mít negativní vliv na jeho chrupavky v kotnících, kolenou a kyčlích. Tak může dojít k poškození pohybového ústrojí. Nehledě na to, že nedochází k ideálnímu prohřátí, protože konvekční způsoby vytápění nedokáží vytvořit ideální vlnovou délku, vhodnou pro zlepšení zdraví uživatele. Pokud chce uživatel používat tradiční způsoby vytápění u starých domů, je potřeba dobře zaizolovat dům od základů přes sklepní prostory až po střechu, ale i přesto spotřeba bude vyšší. Je to dané systémem konvekčního vytápění. Stop drahému vytápění!

Topíme jinak

S koncepcí komplexního vytápěcího systému přichází společnost TEMPERO. Infrapanely TEMPERO přináší zákazníkovi příjemné sálavé teplo, které se projevuje vysokým tepelným komfortem, dochází takto k prohřátí veškerých materiálů v domě, včetně podlahy, kdy její teplota může dosáhnout i 32°C. Tepelným zdrojem je infrapanel umístěný na stropě, který prohřívá sálavým tokem veškeré předměty, které jsou v jeho dosahu pod patřičným úhlem. Je to stejné příjemné prohřátí, jako od slunce. Tento zdroj tepla je lidem přirozený z hlediska evoluce. Jsme zvyklí, že Slunce prohřívá zemský povrch a teplo se v tomto povrchu akumuluje, nikdy však nevychází teplo ze zemského povrchu, který není zdrojem tepla. Infrapanely od společnosti TEMPERO mají díky své vysoké povrchové teplotě až 170 – 180°C mnohonásobně vyšší tepelný tok, než běžné přítopné infrapanely s povrchovou teplotou kolem 95 – 115°C.

S tím souvisí i velmi nízká spotřeba elektrické energie u infrapanelů od společnosti TEMPERO. Naši zákazníci jsou spokojeni. Například náš zákazník ze Vsetínska má průměrnou roční spotřebu 4 781 kWh na vytápěný prostor 207 m2. Kdyby měl topit nejlepším tepelným čerpadlem, jeho propočtová spotřeba tímto tepelným čerpadlem by vyšla na 5 736 kWh. Kdyby se rozhodl pro přítopné infrapanely  s povrchovou teplotou 110°C, jeho propočtová spotřeba by byla 12 995 kWh. Se společností TEMPERO tento zákazník šetří téměř 20 000 Kč ročně. A to díky našemu komplexnímu vytápěcímu systému prostřednictvím našich infrapanelů. Pokud chcete být dalšími spokojenými zákazníky, obraťte se na společnost TEMPERO.