Infrapanely jsou elektrický spotřebič, který vyžaduje připojení do elektrické sítě. Z tohoto důvodu důrazně doporučujeme, aby instalace infrapanelů byla provedena způsobilou osobou a aby došlo k vystavení revizní zprávy po montáži. Tato revizní zpráva nám dává jistotu, že v případě vzniku pojistné události na objektu, nevytváříme pojišťovně možné kličky, které by prodloužily dobu proplacení škodné události.

Dalším důležitým přínosem odborné montáže je ochrana osob před úrazem elektrickým proudem. Nesprávně či ledabyle uchycení prvků či kupříkladu porušení izolace vodičů může mít vážné dlouhodobé následky. V případě nesprávného zapojení nelze vyloučit ani poškození samotného infrapanelu. Taková reklamace nemůže být uznána.

Při neodborné manipulaci může dojít k poškození infrapanelu, na kterém je křehká sklokeramická deska. I když by prasknutí nemuselo mít vliv na funkčnost infrapanelu, byla by to nepřehlédnutelná estetická škoda, která není lehce opravitelná.

Víme, co obnáší instalace infrapanelů

Naše firma proto nabízí kvalifikované, proškolené a zkušené pracovníky, kteří umí infrapanel umístit vhodným způsobem tak, aby byl maximálně využit jeho potenciál. Naše infrapanely se montují na strop, protože právě na stropě umožňují největší využití jejich sálavého výkonu. Rovněž povrchová teplota dosahuje až 180 °C, proto je i z bezpečnostního hlediska nutné, aby byly mimo dosah osob.

Instalace obnáší zavěšení infrapanelů, umístění ovládacích termostatů, natažení vodičů a instalaci stykačů. Naši pracovníci disponují nejen potřebným vybavením a přípravky, ale také oprávněním vystavovat revizní zprávy. Tím se celá instalace výrazně zjednodušuje, protože není možné, aby se musela předělávat či aby z jakéhokoli jiného pohledu nevyhovovala.

Instalace a vystavení revizní zprávy je až posledním krokem při pořízení infrapanelů. Neméně důležitý je i správný návrh celého vytápěcího systému zkušenou firmou. Správné dimenzování otopné soustavy, umístění a typ infrapanelů vyžaduje hluboké zkušenosti. Pokud to myslíme s infrapanely vážně, je nutné se obrátit na zavedenou firmu. Rozhodně se nelze orientovat jen podle tabulkových hodnot a internetových kalkulaček, které lze na internetu dohledat. S velikou jistotou si tímto koledujeme o promarněnou investici. V důsledku nebude tratit jen kapsa, ale také zdraví.

Dodání infrapanelů na klíč

Z výše zmíněných důvodů nabízí firma Tempero kompletní dodání na klíč. Provádíme osobní prohlídku prostor a zohledňujeme způsob využití každé místnosti. Navrhneme odpovídající příkon, umístění a rozložení topných infrapanelů. Garantujeme správnost provedení montáže, neseme plně riziko při poškození infrapanelu jak při montáži. Naši revizní technici provedou montáž napoprvé a správně. Využijete-li našich nadstandardních služeb, garantujeme plnou spokojenost a dlouhodobý užitek z příjemného sálavého tepla našich infrapanelů.