Sálavý elektrický infrapanel nejvíce připomínají způsoby vytápění, které využívají sálání. Těmi jsou například kachlová kamna a plynové a horkovodní či teplovodní sálavé zářiče. Kachlová kamna jsou sice krásný a funkční doplněk interiéru, jsou však náročná na prostor a celkovou instalaci, nemluvě o jejich provozu. Plynové závěsné zářiče jsou sice velice výkonné, ale musí mít přívod zemního plynu a odvod spalin. Vzhledem k jejich vysokému výkonu jsou vhodná do prostor s vysokým stropem (haly), navíc se hůře regulují. Teplovodní či horkovodní zářiče vyžadují přívod a odvod otopné vody, navíc jsou poměrně těžké. Jejich nevýhodou je nutnost ohřívat vodu na vysokou teplotu, což vede k nárůstu ztrát při její výrobě i transportu. Teplota tohoto druhu zářiče je nižší než námi nabízených infrapanelů. Povrchová teplota infrapanelu Tempero dosahuje teploty až 180 °C, což nabízí ideální poměr mezi topným výkonem a flexibilitou užití a umístění. Námi nabízené infrapanely nevyžadují údržbu a výroba tepla vyžaduje pouze přivedení elektrického proudu. Díky externímu termostatu je možnost regulace teploty snadná.

Infrapanely – účinnost

Naše infrapanely plně obstojí ve srovnání s dalšími běžnějšími technologiemi. V případě využití teplovodního, horkovodního či dokonce ještě parního vytápění je vždy nutné teplo vyrobit, předat do teplonosného média, transportovat k otopnému zařízení a následně předat dále. Taková otopná soustava je náročná na instalaci, pořizovací a časem udržovací náklady, na prostor a také omezuje variabilitu užití interiéru. Infrapanel Tempero vyrábí a dodává teplo v téže místnosti, ztráty v rozvodu tepelné energie se tedy nevyskytují. Naše infrapanely instalujeme na strop místnosti, proto nedochází k ovlivnění variability prostoru a na rozdíl od podlahového vytápění lze použít v místnosti i koberce. Instalace infrapanelů si vyžádá pouze instalaci rozvodné skříňky pro spínací relé jednotlivých topných okruhů, rozvod elektřiny k infrapanelům a zavěšení infrapanelů na strop. Jedná se tedy o velice rychlou instalaci, která poté projde elektrorevizí a dále už nevyžaduje žádnou údržbu.

Výhody infrapanelů

Výraznou výhodou infravytápění je možnost sálavého ohřevu místnosti, který se výrazně liší od klasického ohřevu otopnými tělesy. Sálavé teplo z infrapanelu umožnuje velice rovnoměrné prohřátí interiéru (včetně stěn) a proto nedochází ke vzniku cirkulace teplého vzduchu, který s sebou unáší prach a následně se hromadí u stropu. Sálavé vytápění předchází vzniku cirkulace vzduchu a dochází k výraznému poklesu rozdílu teploty vzduchu u stropu a u podlahy místnosti. To přispívá spolu s prohřátím interiéru k možnosti snížit teplotu vzduchu o 2-3°C, aniž by to mělo negativní vliv na tepelný komfort v místnosti.

Infrapanely a zdraví

Dalším výrazným pozitivem je příjemné prohřátí lidského těla sálavým teplem. Sálavé teplo prostupuje povrchem kůže a prohřívá svalstvo, čímž umožňuje lepší relaxaci a také regeneraci pohybového aparátu.

Naše sálavé infrapanelytempero jsou tedy díky vysoké povrchové teplotě plnohodnotným vytápěcím systémem, který šetří Váš čas, peníze a podporuje Vaše zdraví.