Úspora energie je jedním z nejprobíranějších témat ve stavebnictví. Je to dobře, protože stejně jako průměrné stáří vozového parku, je i stáří bytů nad průměrem EU. V případě bytů je to 52,4 roku a v případě rodinných domů to je 49,3 roku. Z toho plyne, že stavby, které stavíme dnes, budou sloužit našim dětem a dětem našich dětí. Investovat tedy do snížení energetické náročnosti se z dlouhodobého pohledu vyplatí.

Stříkaná pěna – výborné řešení při zateplení

Často je cílem i snížení tepelných ztrát u již stojících objektů starých mnoho desítek let. Nezřídka se vyskytují atypické objekty, které jsou tvarově rozmanité a vyžadují individuální řešení. Zákazník chce mít celou práci vykonanou co nejrychleji a ve špičkové kvalitě. Rychlé a elegantní zateplení nejen stropů a střech umožňuje stříkaná izolace společnosti D.B.M. izolace s.r.o. Aplikace izolace je rychlá, protože dochází k jejímu nastříkání i do hůře dostupných míst, což výrazně urychluje celou práci.

Technické parametry nástřikové izolace

Velikou výhodou je nízká hodnota součinitele tepelné vodivosti 0,037 W.m-1.K-1. Nástřiková izolace je měkká pěna s otevřenou strukturou buněk, a proto spojuje vzduchotěsnost s paropropustností. Je tvarově stálá a nedeformuje se ani ve vlhku. Z toho plyne, že životnost pěny odpovídá životnosti celé stavby. Je vhodná pro alergiky, protože zamezuje proudění vzduchu a neuvolňuje škodlivé látky, protože je na vodní bázi. Další výhodou je odhlučnění domu. Útlum při 10cm vrstvě dosahuje odhlučnění 55 decibelů. Při aplikaci nedochází k omezení chodu objektu, protože je pojízdná souprava umístěna před objektem.

Úspora energie pro každou domácnost

Pěna je vhodná k zateplení podkroví, střech a stropů. Hodí se pro zateplení dřevostaveb, slouží jako nadkrovní izolace a vždy dochází k lepšímu odhlučnění objektu. Jedná se tedy o ideální doplněk k naší vytápěcí technologii. Izolace ploch, které jsou ohřívány naším vytápěcím systémem, umožňuje dosahovat nižších tepelných ztrát. Menší ztráty mají pozitivní dopad na spotřebu elektrické energie topnými infrapanely. Stříkaná izolace a sálavé panely umožňují spojit nejchytřejší a nejrychlejší způsob izolace objektu s nejpříjemnějším způsobem vytápění.

Stropní sálavé infrapanely a nástřiková izolace – snadná aplikace

Infrapanely TEMPERO lze také velice rychle nainstalovat. Ideální je umístění na strop místnosti, odkud mohou sálat přímo na podlahu a přímo ohřívat všechny vodorovné plochy. S infravytápěním lze dosáhnout velice rovnoměrného rozložení teplot po výšce místnosti, což je u konvekčního způsobu vytápění problematické. A je to tím větší problém, čím vyšší jsou místnosti.

Bez plísní v suchu a teple

Jsou-li místnosti s vysokým stropem, je zateplení stropů stříkanou pěnou a infravytápění ideální kombinace, která poskytuje jedinečný synergický efekt v oblasti tepelného komfortu. Paropropustnost pěny a sálavý tok z infrapanelů umožňují zdi trvale vysoušet. Díky vyšší teploty a nižší vlhkosti zdiva jsou dány předpoklady k prevenci výskytu plísní a celkově příjemnějšímu pocitu v místnosti.