Odlišnost. Vlastnost, která spojuje všechny lidi na světě. Lišíme se v našich zvycích, požadavcích, chceme věci řídit podle sebe, šetřit svůj čas i náklady. V oblasti vytápění Vám mohou tyto přísné požadavky splnit infrapanely TEMPERO. Na rozdíl od ústředního vytápění nabízí možnost přitopit si v libovolnou dobu, v jakékoli místnosti.

Nejen v zimě, ale i v letním období může být chladno a deštivo, oblečení a boty jsou provlhčené, nic neschne. Topná sezóna je v nedohledu a rozjíždět lokální kotel se nevyplácí. Právě zde se ukazuje, jak je ideálním řešením infravytápění, které nevyžaduje nic jiného než nastavení požadované teploty na termostatu. Poté sálavý panel jen udržuje nastavenou teplotu a uživatelé na něj mohou zcela zapomenout. Je to velký rozdíl ve srovnání s vytápěním tuhými palivy, kde je nutné zatápět, přikládat, regulovat topení, vysypávat popel, provádět revize, skládat palivo. U moderních kotlů je potřeba také užívat doporučené palivo, to však svazuje ruce při růstu cen paliv.

Infrapanel nevytváří lokální znečištění a tím nepoškozuje zdraví člověka. Ze zkušeností našich zákazníků lze konstatovat, že sálavé teplo prohřívá člověka do hloubky a umožňuje tak mírnit revmatické obtíže nebo zlepšovat zdravotní stav. Místnosti vytápěné sálavým panelem mají nižší prašnost, proto jej ocení astmatici i lidé s citlivými dýchacími cestami. Teplota po výšce místnosti se příliš nemění, tudíž není nutné přetápět, aby byla přijatelná teplota také u podlahy. Sálavým vytápěním lze dokonce snížit teplotu vzduchu o 2–3 stupně a přitom zachovat stejný tepelný komfort. S postupným přechodem na obnovitelné či bezemisní zdroje energie a zpřísňováním limitů pro vypouštění znečišťujících látek lze očekávat rostoucí ekologičnost vytápění elektřinou. Velké zdroje jsou na rozdíl od lokálních topenišť přesně vedeny. Využívají spolehlivé řízení spalovacího procesu, odprášení, odsíření a redukují i obsah oxidů dusíku ve spalinách.

Infrapanely nabízejí komfortní alternativu i pro výkonnější ostrovní systémy. Velkou výhodou je vysoká účinnost, protože dochází pouze k nepatrným ztrátám na přívodních vodičích. Sálavý panel je umístěn v místnosti a všechno vyrobené teplo je předáváno pouze v ní. Odpadají tak nezanedbatelné ztráty v rozvodech a nutnost údržby celého klasického teplovodního systému. Infravytápění také vysušuje a prohřívá zdivo, čímž předchází vzniku plísní, vytváří tak pocit skutečného tepla domova. Vyhřáté zdivo naakumuluje teplo a poté jej uvolňuje do místnosti, proto dochází k pozvolnému poklesu teploty při vypnutí infrapanelu. Naši zákazníci si pochvalují komfortní a bezúdržbový provoz infrapanelů TEMPERO, mají tedy čas na podstatné věci ve svém životě.