V jedné z obcí nedaleko Ostravy, ve Velké Polomi, se zákazníci rozhodli ve svém rodinném domě pro rekonstrukci vytápěcího systému.  Obnova plynového vytápění by obnášela zakoupení nového kotle, radiátorů a zhotovení nových rozvodů, což by byly nemalé investice. Navíc se v dnešní době průměrná životnost plynového kotle odhaduje přibližně na 9 let a taktéž radiátory nemají životnost stejnou jako dřívější litinové. Zkrátka infrapanely nebo plynové vytápění?

Plynové vytápění nenabídne komfort jako infrapanely

 I když vytápění plynem a teplovodními radiátory je v našich podmínkách rozšířené, přináší s sebou negativa, která u infrapanelů nenajdeme. První starostí je údržba kotle a odvodu spalin. Povinné revize jsou skutečně nutné, aby byl zabezpečen bezpečný chod kotle. Číhá zde zejména dvojí nebezpečí. Jedním je únik a koncentrace zemního plynu, který je odorizován, aby byl jeho únik lehce odhalitelný. Ovšem oxid uhelnatý vzniklý nedokonalým spalováním není cítit a kromě toho, že je výbušný, je také zákeřně toxický. Poté následují starosti s životností celé otopné soustavy. Časem začnou kapat radiátory nebo se porouchají čerpadla. Nasazení čerpadel sice umožnilo menší průměr trubek, ale v případě poruchy se stane topný okruh nepoužitelným.

Část tepla získaného spálením plynu pořád uniká i u kondenzačních kotlů komínem. K tomu se přidávají ztráty tepla v rozvodech topné vody. Když se konečně část tepla dostane do radiátorů, dochází k intenzivnímu ohřívání vzduchu a jeho stoupání ke stropu. U stropu se teplý vzduch hromadí a odevzdává část svého tepla. Teprve až se ochladí, začne klesat do obývané výšky. Podlaha tedy často zůstává chladná a stejně tak nohy obyvatel. Zato dochází k intenzivnímu víření prachu a nedojde-li k prohřátí stěn, pak hrozí i výskyt plísní.

Když ne plynové vytápění, pak tepelné čerpadlo?

Stejný výsledek by mělo i tepelné čerpadlo, které by ohřívalo vodu pro radiátory. V případě tepelných čerpadel se v novostavbách využívá často podlahové vytápění. V takovém případě musí mít stavba minimalizované tepelné ztráty, aby bylo možné dostatečně prohřát stěny tak, aby na nich nekondenzovala vzdušná vlhkost. Starý dům je tedy nutné zateplit, což výrazně zvyšuje investiční nároky. Nezanedbatelné riziko představuje prasknutí topných trubek. V takovém případě je nutné problém lokalizovat a odstranit, což vyžaduje stavební zásahy.

Infrapanely porazily plynové vytápění, už žádné nebo…

Infrapanely Tempero nabízí odpověď jak na tyto, tak i na dosud nevyřčené otázky. Naše infrapanely jsou zcela bezúdržbové a povinnou revizí prochází pouze při uvedení do provozu. Jsou zavěšeny na stropu a jejich instalace nevyžaduje významné stavební zásahy. Vyrobené teplo vysálají především přímo pod sebe na obyvatele a na podlahu. Zbylé teplo je pohlceno dalšími povrchy v místnosti (stěny, nábytek apod.). Díky tomu dochází nejdříve k akumulaci tepla v předmětech a až poté je ohříván vzduch. To má za následek nezvyklý tepelný komfort a dokonce lze snížit i teplotu vzduchu v místnosti o 2 – 3 °C a přesto zachovat tepelný komfort. Pomalý a rovnoměrný ohřev vzduchu nevytváří silné proudění, které by mohlo vířit prach.

Zákazníci se proto rozhodli nainstalovat do svého domu naše infrapanely Tempero  s.r.o.  Zákazníci, kteří jsou již v důchodovém věku, ocenili kromě finančních úspor také příjemné sálavé teplo, které má pozitivní dopad na jejich zdraví a ulevuje od bolestí kyčlí a kloubů. Ročně oproti plynovému vytápění ušetří minimálně 50% nákladů. (Ukázka fotografií zde)