Odpověď je jednoduchá – zcela přirozeně. Infrapanel vlastně funguje úplně stejně jako naše nejbližší hvězda, kterou je Slunce. Slunce vysílá do okolí elektromagnetické záření na mnoha vlnových délkách a jednou z nich je infračervené spektrum. To prochází zemskou atmosférou a dopadá na povrch, který ohřívá. My pak máme radost z pěkného slunečného počasí a můžeme se příjemně prohřát. Studenokrevní živočichové, jako třeba ještěrky, dokonce toto teplo potřebují ke svému životu, a tak se rádi sluní a často si k tomu dobře vyberou vyhřátý kámen.

Popis infrapanelu

Sálavý infrapanel, stejně jako Slunce, vydává infračervené záření, ale díky výrazně nižší teplotě už nemůže docházet k tvorbě UV záření, či záření na kratších vlnových délkách. Teplota sálavé plochy infrapanelu a její emisivita mají výrazný dopad na schopnost panelu vysálat teplo do okolí. Teplo, které se nevysálá, je pak odvedeno vzduchem ke stropu místnosti, odkud je z části bez užitku odvedeno z místnosti.

Funkce infrapanelu

Sálání z infrapanelu si lze představit jako šíření světla z osvětlovacího tělesa. Sálající teplo dopadá stejně tak na všechny povrchy a je i podobně stíněno, avšak odrazem se sálání postupně dostane všude. Případně dochází k prohřátí stěn a povrchů, které teplo šíří dále. Stejně jako světlo také může procházet sklem, a proto není vhodné, aby infrapanel sálal přímo do okna. My zásadně umísťujeme naše infrapanely na strop místnosti, aby docházelo k ohřívání podlahy a nižšího prostoru v místnosti. Tím lze získat maximální množství tepla pro obyvatele objektu. Infrapanel je regulován termostatem, a jelikož každý infrapanel funguje samostatně, lze si zvolit různé teplotní režimy pro všechny osazené místnosti.

Provoz infravytápění

Infrapanel je zcela bezhlučný a bezúdržbový zdroj tepla. Ale platí, že všechny sálavé panely si nejsou ani zdaleka rovny. Máme-li zájem používat infrapanely jako jediný zdroj tepla, zejména pak ve špatně izolovaných domech, důrazně doporučujeme sledovat udávanou teplotu povrchu sálavého panelu a materiál sálavé plochy. Jednoznačně platí, že s rostoucí teplotou je panel schopen vysálat větší množství tepla do prostoru, což je u infravytápění velice žádoucí. Naše infrapanely dosahují povrchových teplot až 180 °C, díky čehož jsou schopny vyvinout citelný tepelný tok. Druhým důležitým parametrem je emisivita sálavé plochy. Ještěrka si dobře vybírá vyhřátý kámen, který má poměrně vysokou hodnotu emisivity.

Technologie infravytápění

V případě infrapanelů pak lze doporučit materiály jako sklo a keramiku, které dosahují jedny z nejvyšších hodnot emisivity z běžných materiálů. Naopak nejhorší hodnoty jsou u kovů, zejména pak hladkých. Tyto dva zmíněné parametry mají stěžejní dopad na uživatelskou spokojenost a náklady na vytápění. A právě tyto dva parametry mohou rozhodnout o spokojenosti investora s tímto způsobem vytápění.