Jak už plyne ze samotného názvu, infrapanely využívají infrazáření. Jak tedy infrapanel topí? Pro lidské oko je neviditelné, ale studenokrevní plazi (např. hadi) jsou schopni vidět částečně i v infračerveném spektru. Člověk nevnímá přímo infračervené záření, ale jeho účinek. Tím je například ohřátí povrchu těla sluncem nebo roztopenými kamny. Kdo byl například v hutním provoze, slévárně nebo kovárně, mohl se doslova na vlastní kůži přesvědčit, jak obrovské množství tepla je schopné sálání přenést. Jedná se tedy o zajímavý a velice efektivní způsob přenosu tepla mezi předměty.

Způsob vytápění

Věděli to už naši předci, kteří se v chalupách často spoléhali na sálavé vytápění kachlovými kamny. Také šlechta na zámcích vytápěla rozlehlé prostory sálavými kachlovými kamny. Moderním a praktickým ekvivalentem jsou dnes infrapanely. Pro sálavé vytápění se dnes v domácnostech využívají především elektrické infrapanely. Sálavé vytápění se také uplatňuje při vytápění velkých výrobních hal, kde je nezbytně nutné dodávat teplo na podlahu místnosti, aby z něj zaměstnanci měli nějaký užitek. V průmyslu se spíše využívají plynové tepelné zářiče, ve kterých dochází ke spalování plynu v trubici. Ohřátá trubice poté sálá do okolí. Nad trubicí jsou odrazové plochy, které odrážejí záření směrem k podlaze.

Elektrický infrapanel však dominuje v domácnostech díky své jednoduchosti, nenáročnosti instalace a provozu. Pro ohřev infrapanelu se využívá odporový prvek, který přeměňuje elektrickou energii na teplo. Množství vzniklého tepla popisuje Joulův – Lenzův zákon. Přeměna je velice efektivní, protože teplo je nejméně hodnotnou formou energie, na kterou se všechny jiné energie transformují.

Infrapanel topí především sáláním

Abychom získali co největší sálavý tok, je nutné dosahovat co nejvyšších teplot sálavé sklokeramické desky infrapanelu. Toho lze dosáhnout, bude-li teplo unikat v co největší míře právě sálavou plochou. Měly by tedy být minimalizovány přestupy tepla přes zadní stranu infrapanelu. Tím se omezí konvekční přestup tepla, který je pro účinnost infrapanelu velice nežádoucí. Přirozené konvekci však nelze zabránit na ohřáté sklokeramické desce, protože je přímo v kontaktu se vzduchem. Právě proto by měl být infrapanel zavěšen u stropu tak, aby sklokeramická deska byla vodorovně a tedy rovnoběžně s podlahou místnosti. Umístění na zdech naopak podporuje přirozenou konvekci a odnáší teplo ve formě vzduchu ke stropu místnosti, což je velice nežádoucí. Výrazně se tím snižuje sálavý výkon infrapanelu a ještě dochází k úniku tepla ke stropu, kde pro něj nemáme využití. Pak se můžeme jen smutně dívat na studenou podlahu a vyhřátý strop.

Jak infrapanel topí dolů

Právě infrapanely Tempero se tomuto snaží v maximální možné míře zabránit, protože jsou vždy montovány na strop místnosti a sálavá plocha dosahuje nejvyšších teplot na trhu. Také zadní strana dosahuje za provozu takových teplot, že na ni lze udržet ruku. Proto je zaplacené teplo směřováno přesně tam, kde je skutečně plně využito. Pokud chcete vědět více, obraťte se na náš tým.