V dnešní době si můžete zvolit jeden z mnoha kombinací zdrojů tepla a otopných těles. Obvyklou kombinací je tepelné čerpadlo s podlahovým vytápěním nebo plynový kondenzační kotel s radiátory, případně otopnými registry. Existuje však ještě jiný způsob vytápění nabízející naprosto nebývalý komfort, a to vytápění elektrickými sálavými panely o vysoké povrchové teplotě až 180 °C.

Elektrické sálavé panely poskytují nesrovnatelně větší komfort od samotné instalace po celou dobu používání až do případné demontáže.

Montáž infravytápění

Instalace našich infrapanelů je velice snadná, protože jsou pouze zavěšené na stropě a není k nim třeba přivádět žádná teplonosná média, pouze elektrický proud. Po připojení do sítě a nastavení požadované teploty na termostatu může infrapanel okamžitě fungovat. Na rozdíl od jiných způsobů vytápění je infrapanel zcela bezúdržbový. Elektrorevize se provádí pouze po dokončení instalace. Infrapanely tím šetří čas i náklady.

Výhody infrapanelu

Důležitým aspektem infrapanelů je způsob, kterým šíří teplo do místnosti. Infrapanel na rozdíl od radiátorů či podlahového vytápění předává většinu svého tepla sáláním do okolí. Tento způsob přenosu tepla má značné množství výhod:

  1. Sálavý tepelný tok dopadá ze zavěšeného infrapanelu především na podlahu, kterou rovnoměrně prohřívá.
  2. Sálání prohřívá stěny, což zvyšuje tepelný komfort v místnosti. Zároveň se tím stěny vysušují, což je výbornou prevencí proti vzniku plísní.
  3. Vzduch se při infravytápění ohřívá mnohem rovnoměrněji, takže nevzniká intenzivní cirkulace vzduchu, která by vířila prach v místnosti. Nedochází ani k intenzivnímu vysoušení vzduchu jako právě u radiátorů.
  4. V případě radiátorů dochází ke stoupání teplého vzduchu ke stropu místnosti, takže se uživatel musí spokojit s částečně ochlazeným vzduchem, zatímco infrapanel předává teplo nejdříve dolů do místnosti, kde jej uživatel skutečně využije.
  5. Při infravytápení lze díky prohřátí místnosti snížit teplotu vzduchu o 2 až 3 °C, aniž by došlo k poklesu tepelného komfortu. Tím lze snížit náklady na vytápění.
  6. V případě výpadku jednoho infrapanelu lze dále vytápět zbytek objektu, případně i dotčenou místnost, je-li instalován ještě druhý infrapanel.
  7. Případná oprava infrapanelu výměnou je rychlá záležitost.
  8. Sálavé teplo z infrapanelů poskytuje velice příjemný pocit tepla, který poskytují kupříkladu kachlová kamna. Sálavé záření, stejně jako sluneční paprsky, proniká kůží a prohřívá svalstvo. Tím dochází k jeho výrazně lepšímu prokrvení a lepší regeneraci. Někteří naši zákazníci se dokonce pod infrapanely přímo nahřívají, jako to dělali naši dědečkové a babičky u kamen. Některým dokonce ustoupily i revmatické obtíže.
  9. Infrapanely umístěné na stropě umožňují libovolné rozmístění nábytku, použití libovolných podlahových krytin a koberců, a dávají tím naprostou svobodu v užívání prostoru.

Infrapanely jsou tedy vskutku luxusním způsobem vytápění, který pomáhá chránit Vaše zdraví, snižuje náklady, šetří Váš čas, a navíc jsou vždy okamžitě připraveny k použití. Pro odbornou konzultaci pro návrh infravytápění kontaktujte naši společnost TEMPERO.