Zákaznice bydlící v malé obci Stříbrnice řešila vytápění pro svůj dům, který procházel rozsáhlou rekonstrukcí – výměna oken, nová venkovní omítka, kompletní rekonstrukce interiéru, nové podlahy, elektroinstalace a samozřejmě vyplynul požadavek na zajištění vytápěcího systému. Infrapanely Tempero, které jsme dodali, byly jediným možným řešením, jak zajistit teplo v tomto domě, kde nebyla použita žádná izolace. Vlastně to vzniklo na popud, kdy ostatní firmy, které navrhují a dodávají vytápěcí systémy, požadovaly po zákaznici, aby dům nechala zaizolovat. Požadovaly izolaci polystyrenem min. 20 cm, některé doporučovaly 25 cm včetně izolací základů, izolací proti vlhku a také střešní izolaci v min. tloušťce 30 cm vaty. byla to naše stříbrnická výzva.

Takto zaizolovaný dům by určitě dokázal vyhřát mnohý vytápěcí systém. Ale při použití všech těchto izolačních prvků by rekonstrukce domu vyšla velmi draze.  Avšak bylo by to skutečně nutné, protože studené zdi, na kterých dochází ke kondenzaci vlhkosti, jsou důsledkem nedostatečného prohřátí stěn. Na studených zdech dochází ke kondenzaci vzdušné vlhkosti, čímž vznikají ideální podmínky pro uchycení a růst plísní. Jakmile zákaznice všem firmám sdělila, že nemá zájem utrácet obrovské finanční sumy za izolaci jejího domu, všechny společnosti od nabídky vytápění ustoupily s tím, že by jejich vytápěcí systém nebyl schopen tuto nemovitost vytápět a zákaznice by trpěla zimou.

Jiné společnosti od vytápění utekly a pro společnost TEMPERO s.r.o. to byla výzva. Pro naše infravytápění se nakonec zákaznice rozhodla a po ročním provoze víme s jistotou, že naše infrapanely dokáží tuto nemovitost vyhřát. Tam, kde ostatní firmy končí, my začínáme.

Naše infrapanely se totiž výrazně liší od konkurence

Povrch našich infrapanelů dosahuje vysokých teplot až 180 °C, což umožňuje až několikanásobný nárůst přenosu tepla sáláním. Sálavá plocha našich infrapanelů dosahuje vysoké hodnoty emisivity díky použití nejlepšího materiálu při výrobě infrapanelů. Na vyhřátých zdech nemůže docházet ke kondenzaci vzdušné vlhkosti, a proto zůstávají suché.Navíc díky infrapanelům nedochází k víření prachu, které vytváří radiátory. Prach se nepřepaluje a teplo se nedrží u stropu. Díky infrapanelům Tempero bylo možné prohřát také podlahu místnosti a dostat zaplacené teplo dolů k podlaze. Díky toho se snižuje teplotní rozdíl vzduchu po výšce místnosti. Infravytápění také umožňuje snížit teplotu v místnosti o 2 -3 °C, aniž by došlo ke změně tepelného komfortu v místnosti. (Ukázka fotografií zde)