Ceny energií přinutily zákazníky hledat optimalizaci nákladů při vytápění. Klient z Ostravy – Poruby bydlí ve starším domě, který je postaven z plynosilikátových tvárnic a cihel, které v době výstavby navízel trh. Energetická náročnost tohoto domu je veliká. Jedná se o dům, který je dvougenerační a vytápění tohoto domu je náročné, obzvlášť pokud se jedná o topení plynem.

Tepelné čerpadlo – náhrada za plynový kotel

Zákazník hledal alternativu, jak nahradit plynové vytápění. Nabízela se mu možnost přejít na topení elektrokotlem, což by pro něj bylo ještě nákladnější, než samotné topení plynem. Tuto možnost zavrhnul. Tepelné čerpadlo, které by mohlo nahradit plynový kotel, by vyšlo na velkou finanční částku a to z důvodu nutnosti provedení geotermálního vrtu, který nelze nahradit plošným kolektorem kvůli nedostatečné velikosti zahrady pro jeho umístění. Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro tento dům nepřichází v úvahu, protože by nebylo schopné dostatečně ohřát vodu v kovových radiátorech.

Zateplení domu

Dům není zateplen a tento handicap je značný pro použití tepelného čerpadla vzduch-voda. Čerpadlo by pro svoji funkčnost vyžadovalo provést kompletní zateplení všech obvodových stěn, včetně střechy a betonového coklu kolem domu. S tím se pojí výměna oken, minimálně za trojsklo, ideálně čtyřsklo. Pokud by takto byl dům zateplen, tepelné čerpadlo na bázi vzduch-voda by nesjpíš bylo schopno tento dům vyhřát. Ale pořizovací náklady na zateplení by byly extrémně vysoké. Což si zákazník z finančních důvodů nemůže dovolit.

Přímotopy

Další možností, jaké zvolit vytápění v tomto domě, by přinesly zákazníkovi vyšší náklady za elektrickou energii. Přímotopy, ani další přítopné panely nebo elektrické podlahové vytápění zde vůbec nepřipadají v úvahu. Bylo by to bez efektu a nákladově drahé vytápění. Při použití fotovoltaické elektrárny by jakékoliv elektrické vytápění v tomto domě na bázi konvenčního ohřevu nemělo cenu, protože fotovoltaická elektrárna vyrábí elektřinu přes den za ideálních slunečních podmínek. Všechny druhy vytápění, kdy prvotně je ohřívaný vzduch, potřebují elektrickou energii pro svůj provoz i v odpoledních, nočních a ranním hodinách a v tuhle dobu elektrárna elektrickou energii nevyrábí.

Infrapanely – úspora

Jediné možné řešení, které zákazník označil jako efektivní způsob vytápění, jsou infrapanelytempero, které zajištují zákazníkovi vysokou výhřevnost vytápěných prostor. V kombinaci s fotovoltaickou elektrárnou umí infravytápění prohřát podlahu i zdivo a uložit do těchto materiálů teplo, díky vysoké povrchové teplotě. Ta hraje nezbytnou roli při vytápění starých a nezaizolovaných staveb. Majitel domu se rozhodl využít infrapanely jako lokální zdroj. Použitím infrapanelů lze dosáhnout efektivní úspory nákladů na elektrickou energii a s použitím fotovoltaické elektrárny lze tuto úsporu nákladů na vytápění mít mnohem větší. Majitel domu se byl inspirovat u dalšího našeho zákazníka, který kombinaci těchto dvou technologií využívá ve svém rodinném domě. Pokud nad touto alternativou uvažujete, kontaktujte naši společnost TEMPERO.