Infrapanely v Mariánských Horách jsou u zákaznice, která si je pořídila do bytu 1+1 a která se rozhodla zrekonstruovat tento byt pro svou dceru. V rámci rekonstrukce bylo nutné změnit i vytápěcí systém. Původní plynový kotel byl nevyhovující a při úvaze o novém kotli stejného typu spolu s novými radiátory, se ukázalo, že tento způsob vytápění nebude efektivní jak z hlediska pořizovacích nákladů, tak i provozních ročních nákladů. I přes dnešní vyspělost kondenzačních kotlů, stále dochází k odvodu draze zaplaceného tepla komínem. V případě infrapanelů nic takového nehrozí, protože je teplo vyráběno přímo v místě potřeby a je tedy plně využito.

Infrapanely netvoří spaliny

Naše infrapanely Tempero jsou také daleko bezpečnější, protože jsou elektrickým spotřebičem, který neprodukuje spaliny a nespotřebovává plyn. Neprovádí se tedy žádné revize a nehrozí riziko otravy oxidem uhelnatým či výbuch ať už zemního plynu či právě oxidu uhelnatého. Naše infrapanely se zkrátka jednou nainstalují a tím končí všechny starosti.

Teplovodní radiátory předávají teplo do vzduchu, který se ohřívá a stoupá ke stropu, kde sousedovi ohřívá podlahu a poté konečně klesá dolů, do obývané výšky místnosti. Platíme si tedy za vyhřáté stropy, ale u podlahy máme studené nohy.

Přívětivý způsob vytápění

Jako přívětivý způsob vytápění se ukázaly infrapanely společnosti TEMPERO s.r.o., které zákaznici zaručily především nižší provozní náklady oproti původnímu systému vytápění. Instalace infrapanelů do takto malého bytu, byla otázkou jednoho dopoledne. Infrapanely byly umístěny na strop místností, aby mohly sálat přímo na obývaný prostor. Tím také dochází k příjemnému prohřátí podlahy, protože podlaha je první plochou, na kterou mnoho ze sálavého tepla dopadá. Od ní dochází k ohřevu vzduchu. Příjemné sálavé teplo dopadá také na osoby v místnosti, které se díky toho mohou rychleji prohřát při příchodu domů. Mohou si dopřát luxusní prohřátí těla i v zimním období, příjemně si odpočinout a nabít se energií. Infračervené záření totiž proniká pod kůži a dokáže prohřívat svalstvo a tkáně. Díky prohřátí dochází k lepšímu prokrvení a vyživení. V důsledku dochází k urychlení regenerace organismu.

Díky pomalého ohřevu vzduchu, od všech ohřátých povrchů, nedochází k víření prachu ani pylu, roztočů a jiných nečistot. Obyvatelé tak dýchají čistší vzduch a nedochází tím k dráždění dýchacích cest. To je velikým přínosem pro lidi trpící dýchacími obtížemi. Výhodou je, že po vyvětrání místnosti dochází k rychlému znovunabytí pocitu tepelného komfortu, protože všechny vyhřáté povrchy (zdi, podlahy, vybavení místnosti) uvolňují teplo do místnosti. Zákaznice nelituje změny vytápěcího systému a se svým rozhodnutím je plně spokojena.  Ukázka fotografií zde