Pokud uvažujete o infravytápění vašeho domova, je důležité promyslet i další kroky. Jedním z klíčových rozhodnutí je, zda si instalaci infrapanelu zvládnete udělat sami, nebo ji svěříte odborné firmě.

Instalace infrapanelu

Pokud se rozhodnete pro instalaci svépomocí, může být velice snadné udělat chybu a nedosáhnout tak maximálního přínosu z investice. Například mnoho lidí zakoupí panelů více, než je potřeba, pouze podle orientačních kalkulaček prodejců. Upozorňujeme, že je velice důležité správně spočítat roční spotřebu tepla a tepelné ztráty objektu. To zahrnuje faktory, jako je izolace stropu, zdí a podlah, preferovaná vnitřní teplota, solární zisky, typ oken, větrání a výška stropů. Je třeba mít znalosti a zkušenosti v oblasti stavebnictví, energetiky a materiálového inženýrství. Správný výpočet se musí zakládat na tepelné měrné kapacitě a materiálu použitém ve vašem objektu.

Volba správného typu infravytápění

Poté, co zjistíte potřebný výkon tepelného systému, je důležité zvolit správný typ infravytápění. Plynové a horkovodní systémy jsou vhodné pro vytápění rozlehlých prostor, jako jsou tělocvičny nebo skladovací haly. Pro menší prostory je nejvhodnější elektrický infrapanel Tempero. Je také důležité správně umístit infrapanel do místnosti, aby byl sálavý tok efektivně využit. Naše infrapanely mají vysoký sálavý tepelný výkon, a proto preferujeme jejich zavěšení na strop.

Správné zapojení infrapanelu odborníkem

Dalším krokem je správné zapojení panelů a připojení k hlavnímu rozvaděči. To vyžaduje odborníka se znalostmi v této oblasti. Pokud elektroinstalace nesplňuje požadavky, revizní technik ji neschválí.

Při instalaci svépomocí hrozí riziko poškození zařízení nebo jeho příslušenství, za které je zodpovědný samotný instalatér. Reklamace poté mohou být komplikované. Pokud si necháte instalaci udělat specializovanou firmou, nemusíte mít tyto starosti a firma se postará i o odstranění případných nedostatků při revizi.

Specializovaná firma by vám také měla být schopna poskytnout přibližnou spotřebu a náklady na vytápění pro váš konkrétní prostor.

Komplexní řešení infravytápění

Při plánování a realizaci infravytápění se objevuje mnoho dalších rozhodnutí, která je třeba udělat, a to jak z hlediska legislativy, tak praktického. Pokud se v této problematice necítíte jako odborník, doporučujeme vám volbu komplexního řešení infrapanely Tempero, která se může pochlubit svými referencemi infravytápění.