Infrapanely se dnes nabízí v nejrůznějších provedeních, aby je bylo možné zakomponovat nenápadně do interiéru. I zde však platí, že „pro krásu se musí trpět“. V tomto případě trpí jak samotný tepelný komfort, tak peněženka majitele. Je to dáno jak překrytím sálavé plochy malbou obrazu, tak umístěním infrapanelu na svislé zdi.

Důležitým parametrem při přestupu tepla sáláním do prostoru je emisivita sálavého povrchu. Tím se skutečně myslí samotný povrch infrapanelu. Velice dobře sálají keramické materiály a sklo, které mají emisivitu přes 0,9, což byl také důvod, proč se stavěla kachlová kamna. Ta skutečně dokázala vysálat dost tepla na vytopení místnosti nejen v domě, ale také sálu na zámku. Nižší emisivitu pak mají plasty a nejhůře jsou na tom kupříkladu hladké kovové povrchy s emisivitou okolo 0,05. Překrytí původní sálavé plochy tedy snižuje přestup tepla sáláním a zvyšuje odvod tepla přirozeným prouděním vzduchu.

Jelikož se jedná o obraz, pravděpodobně jej bude třeba umístit na svislou zeď. Jeho povrchová teplota tak bude nižší, aby nedošlo k popálení osob v místnosti a prodloužila se životnost samotného obrazu. To snižuje množství vysálaného tepla do místnosti a přispívá k odvodu tepla přirozeným prouděním ke stropu místnosti.

Jak už bylo několikrát zmíněno, volným prouděním dochází k intenzifikaci odvodu tepla. Prakticky to znamená, že sálavý panel začíná připomínat spíše přímotop než sálavý panel. Panel bude sice méně sálat teplo ve vodorovném směru, zato bude ohřívat vzduch, který bude stoupat ke stropu místnosti jako při vytápění teplovodními radiátory. Tím se část vyrobeného tepla stává hůře využitelná, protože ohřívá strop namísto obyvatel.

Obraz bude navíc intenzivně ochlazován, protože je ve svislé poloze. Proto my naše infrapanely zásadně instalujeme na strop místnosti. Naše infrapanely dosahují teplot až 180 °C, sálavá plocha má vysokou hodnotu emisivity, proto si to můžeme dovolit. Infrapanel u stropu je navíc výrazně méně ochlazován prouděním vzduchu, proto se může zahřát na vyšší teplotu a intenzivněji sálat. Díky tomu náš infrapanel poskytuje nesrovnatelně větší tepelný komfort. Bezpečné umístění na stropě dále zamezuje popálení nebo požáru z důvodu překrytí či shození z úchytu.

Žádný infrapanel by nikdy neměl být umístěn naproti oknu a neměl by být ani zakrytý, čímž se v případě instalace na zeď snižuje variabilita jeho umístění. Časem navíc dochází k degradaci malby obrazu a panel tím ztrácí i tu poslední, estetickou hodnotu. V určitých případech dochází k degradaci letovaných poniklovaných spojů v případě, že topným médiem je karbonová fólie. Tím dochází k poklesu už tak nízkého topného výkonu.

Pokud jste se rozhodli pro infravytápění, obraťte se na naši společnost. Rádi Vám pomůžeme navrhnout celý vytápěcí systém provedený na klíč.