Infravytápění může být plnohodnotným zdrojem tepla jak pro moderní domy s nízkou tepelnou ztrátou, tak pro objekty s velice vysokou tepelnou ztrátou. Úhelným kamenem je vždy povrchová teplota infrapanelu spolu s emisivitou a velikostí sálavé plochy. Tyto tři parametry infrapanelu mají výrazný vliv na jeho sálavý výkon. Lze jednoznačně říci, že vyšší hodnoty těchto parametrů zvyšují množství vysálaného tepla z infrapanelů do okolí.

Z tohoto důvodu je důležité instalovat infrapanely o co nejvyšší povrchové teplotě a emisivitě sálavé plochy. Naše panely dosahují nejvyšší teploty na trhu infrapanelů, a to až 180 °C, sálavá plocha navíc dosahuje vysoké hodnoty emisivity. Tím můžeme investorům zaručit plnohodnotný zdroj tepla, který pokryje tepelnou ztrátu objektu i za nízkých teplot.

V opačném případě je často realizačními firmami doporučeno, aby došlo k tepelné izolaci objektu a případně i výměně otvorových výplní v objektu. To představuje velké investice, kterým lze z veliké části předejít použitím výkonných infrapanelů. V případě infravytápění je důležité, aby nebyl v místnosti stálý průvan. Se zbytkem si výkonný infrapanel poradí.

Dalším důležitým parametrem je správné umístění infrapanelů. Velice časté je umístění infrapanelů na stěnu v místnosti. Naše infrapanely zásadně umísťujeme na strop. Infrapanel umístěný na stěně je ochlazován přirozenou konvekcí vzduchu, čímž dochází k poklesu teploty jeho sálavé plochy a tím i k poklesu množství vysálaného tepla a nárůstu množství tepla odvedeného vzduchem. Ohřátý vzduch se hromadí u stropu místnosti a tím se vyskytuje jev známý z vytápění radiátory. Draze zaplacené teplo se hromadí u stropu, zatímco obyvatelé mají studené nohy. Infrapanel by měl teplo dodávat právě do těchto spodních partií místnosti, kde je možné jej využít, což je jeho největší přínos.

Infrapanel je nutné odborně připojit na rozvod elektřiny v objektu a také zapojit regulaci jeho sepnutí. Po instalaci obdrží zákazník revizní zprávu, na jejímž základě zákazník požádá o změnu distribuční sazby elektrické energie, což vede k výraznému snížení nákladů za elektrickou energii. Díky naším elektrickým stropním infrapanelům má zákazník nižší cenu za elektrickou energii i pro ostatní elektrické spotřebiče ve své domácnosti. Zpravidla obdrží distribuční sazbu D57D s převažující nízkou sazbou.

Naše firma vždy osobně navštěvuje zájemce o infravytápění a prochází celý objekt, aby nedocházelo k projektování tzv. „od stolu“, které nezřídka vede k nevyhovujícímu návrhu. Dále klademe důraz na osobní jednání a bereme v potaz požadavky investora na tepelný komfort v jednotlivých místnostech. Celou instalaci jsme schopni provést na klíč, čímž investorovi odpadají všechny starosti a zároveň se nemusí bát, že by z důvodů nevhodné instalace infrapanelů přišel o záruku. Dále nového majitele proškolíme v používání termostatu a jsme vždy připraveni zodpovědět dotazy k provozu celé instalace.

Díky použití výkonných infrapanelů, individualizovanému návrhu, odborné montáži a zaškolení nového majitele, dokážeme plně garantovat požadovaný tepelný komfort ve vytápěných místnostech.