Dnešní novostavby musí splňovat stále se zpřísňující požadavky na energetickou náročnost. Moderní domy jsou tedy ve srovnání s těmi starými daleko úspornější, a proto se u nich mnohdy prosazují méně tradiční způsoby vytápění.

Úspora při vytápění – tepelné čerpadlo

Moderním zdrojem tepla jsou bez pochyb tepelná čerpadla, obvykle v kombinaci vzduch-voda. Prospekty výrobců tepelných čerpadel mnohdy slibují vysoký COP, ze kterého plynou značné úspory. Realita je však mnohem složitější, protože COP je závislé jak na teplotě zdroje tepla, tak na výstupní teplotě z tepelného čerpadla. Za tuhých mrazů nakonec dochází k přitápění elektrickou energií a z drahého čerpadla se v podstatě stává elektrokotel.

Vodní podlahové vytápění

Vyústění tepelných čerpadel pak obvykle bývá do vodního podlahového vytápění. Vše vypadá efektivně a elegantně, než přijde na první opravy. V tepelném čerpadle pak dochází k poškození kompresoru, který tvoří podstatnou část ceny celého zařízení, což zhatí návratnost investice do tepelného čerpadla. Časem může dokonce dojít k prasknutí nebo vzniku netěsnosti trubek v podlaze. V lepším případě lze podlahu rozebrat, v horším případě je nutné do betonu vysekat přístupový otvor. To je nejen pracné ale také nákladné. Je dobré s tím počítat a ponechat si náhradní kachličky pro možnou budoucí opravu podlahy.

Topné fólie

Topné fólie jsou také jedním ze způsobů podlahového vytápění, ale setkáváme se u nich se stejnými problémy. Na rozdíl od tepelného čerpadla je však výkon téměř odpovídající příkonu po celou dobu provozu. Fólie v zatěžovaných místech také časem podléhají opotřebení a vypovídají službu. Podlahové vytápění tak vyžaduje co nejmenší pokrytí podlahy koberci nebo nábytkem. Do jisté míry tedy omezuje možnost zabydlení si vlastního domu.

Radiátory

Každý metr čtvereční každé novostavby vyjde na desetitisíce. Instalace plynového kondenzačního kotle, radiátorů, rozvodů, čerpadel a komínu vyžaduje nezanedbatelný prostor. Částečně omezuje využití prostoru a časem vyžaduje údržbu a revize. Radiátory také intenzivně ohřívají vzduch, čímž dochází k intenzivní cirkulaci vzduchu a nárůstu prašnosti v místnosti.

Infrapanel – infravytápění

Existuje ale další způsob vytápění, který poskytuje daleko vyšší tepelný komfort, rychlou a snadnou instalaci, nulovou údržbu, žádné cyklické revize, a který je vždy okamžitě připraven k použití, nezabírá žádnou podlahovou plochu, neomezuje využití prostoru, umožňuje individuální vytápění prostor a případná oprava je záležitostí několika minut. Takovým způsobem vytápění je infrapanel. Mezi další jeho přednosti patří možnost snížení teploty vzduchu v interiéru o 2 až 3 °C, aniž by byl dopad na tepelný komfort znatelný. Aby bylo možné zaručit všechny tyto benefity, je nutné infrapanel o vysoké povrchové teplotě, která se bude blížit až 180 °C, instalovat na strop. Sálavá plocha infrapanelu by rovněž měla mít vysokou hodnotu emisivity, aby dokázala vysálat co největší množství tepla.  Toto Vám mohou nabídnout naše infrapanely, které se osvědčily jak v novostavbách, tak v budovách postavených před několika stoletími.