Jak vyřešit vytápění starých nezateplených hal?

Zákazník hledal způsob, jak topit ve staré hale, kterou pronajímá dalším klientům, kteří využívají různě veliké prostory pro svojí výrobní a nevýrobní činnost. V této staré hale se nachází autoservis, kovoobrábění, sklady a další výrobní firmy. Klíčovým problémem těchto zařízení je potřeba topit na požadovaný tepelný komfort, aby při výrobě zaměstnanci nemrzli. Na druhou stranu vytopit velké prostory, které jsou nezateplené je energeticky náročné. Jako účinné řešení lze použít pro tyto místnosti infrapanely Tempero, které zajišťují vyšší tepelný komfort, pokud jsou umístěné přímo nad pracovní pozici v jednotlivých výrobních prostorách.

Efektivní sálavý tepelný tok infrapanelů

Využitím infrapanelu, který se umístí přímo nad pracovní pozici lze dosáhnout vysoké úspory za energie. Nákladný způsob klasického konvenčního vytápění, kdy dochází k ohřívání vzduchu, nelze v těchto prostorách využít, protože by byly provozně neudržitelné. Náhrada konvenčního vytápění infrapanelem Tempero dosahuje vyššího komfortu pro pracovníka, který má takto umístěný infrapanel nad sebou. Samotná spotřeba infrapanelů je nízká, i když je zapnutý po celu pracovní dobu.

Průmyslový infrapanel

Využitím průmyslového infrapanelu, který má vysokou povrchovou teplotu přesahující 180 stupňů, dochází k intenzivnímu prohřátí pracovního místa i daného pracovníka. Pocitová teplota se může zvednout tímto způsobem o 4 až 5 stupňů. Hustota sálavého toku je maximální, což vede k příjemnému ohřátí lidského organismu a jeho prokrvení. Tuto technologii lze použít po různé typy výrobních hal, požadavkem však je dobrá vzduchotěsnost. Pokud je hala otevřená a vytváří se průvan, tak v takovém případě je použití jakékoliv vytápěcí technologie ovlivňováno termikou, kdy dohází k ochlazování.

Řešení pro nezateplené haly

Mnoho společností má staré haly s vysokými stropy. Jejich obvodové pláště jsou mnohdy jen z vlnitého plechu. Vyhřát tyto prostory bývá obtížné a pokud člověk používá vzduchotechniku, tak i ekonomicky extrémně náročné. Teplý vzduch se drží u stropu a dostatečně prohřát pracovní pozice je obtížné. Při použití infrapanelů Tempero se nám již podařilo vyřešit vytápění v těchto složitých objektech. Jsme výrobci s výzkumem a vývojem v oblasti infravytápění. Pracujeme na výzkumu a vývoji nového infrapanelu s povrchovou teplotou 300 a 500 stupňů s využitím těch nejefektivnějších materiálů z hlediska efektivního přenosu tepla v jednom směru a maximálního efektivního zaizolování průchodu tohoto tepla z druhé strany infrapanelu Tempero. Vysoká povrchová teplota s minimálním příkonem je řešení pro vytápění lokálních pracovních pozic v halách a objektech, které jsou nezateplené. Nová technologie, kterou připravujeme už brzy bude předvedená novým zájemcům o infrapanely.