Využitím moderních sálavých elektrických panelů se vracíme ke způsobu vytápění našich předků. Kdysi byl zdrojem tepla oheň v kamnech, dnes je jím elektrický proud. Naši předci využívali sálavá kachlová kamna a také samotný komín pro vytápění dalších místností. Teplé zdivo a keramický obklad kamen představovaly skvělé materiály pro sálavý přestup tepla do okolí. Kachlová kamna se využívala také v rozlehlých prostorách zámků, kde nepřipadal klasický teplovzdušný způsob vytápění v úvahu. Teplý vzduch by se držel u stropu a vyhřátí prostoru by trvalo velice dlouho. Roztopená kachlová kamna sálala na všechny povrchy v místnosti včetně osob, čímž výrazně zvýšila tepelný komfort i v rozlehlé místnosti. Vzduch v sále se ohříval až od ohřátých povrchů. Elektrické infrapanely fungují na stejném fyzikálním principu. Elektrický infrapanel je ohříván elektrickým odporovým ohřevem, tedy Joulovým teplem. Účinnost přeměny elektrické energie na teplo se pohybuje okolo 99% a dochází k ní právě v místě potřeby.

Infračervené sálavé teplo

Aby infrapanel vysálal co největší množství tepla, je nutné, aby jeho povrch dosahoval co nejvyšší teploty. Množství vysálaného tepla je závislé mimo jiné na teplotě povrchu. Teplo vytvořené v infrapanelu přechází do okolí zejména dvěma způsoby. Prvním je sálání, které je velice žádoucí, a druhým je konvekce, která je nežádoucí. Odvod tepla konvekcí lze snížit instalací panelu na strop tak, aby sálal přímo na podlahu místnosti. Na rozdíl od teplovodního vytápění radiátory je teplo primárně předáváno do obývaného prostoru místnosti. Teplovodní radiátory sice teplo předají, ale teplý vzduch se akumuluje u stropu. V obývané výšce tak bývá chladněji. Tento problém se vyskytuje zejména u starých domů. Teplovodní podlahové vytápění je zase limitované maximální teplotou vody. Pro vytápění objektů s vysokou tepelnou ztrátou je proto nedostatečné.

Instalace infrapanelu na strop

Instalace infrapanelu na strop dále umožňuje navýšit jeho provozní teplotu a provozní bezpečnost, což je důvod, proč instalaci na strop doporučujeme. Vysoká teplota našich infrapanelů a umístění na stropě má za následek mnohem vyšší teplotu u podlahy místnosti a následně i menší rozdíl teploty vzduchu po výšce místnosti. Zaplacené teplo lze tedy konečně maximálně využít. S infravytápěním lze dále snížit teplotu vzduchu v místnosti o 2–3°C, aniž by došlo k poklesu tepelného komfortu. Tím dochází k další úspoře nákladů na vytápění.

Infrapanely s FVE

Výhodou infrapanelů je možnost využití produkce vlastní fotovoltaické či větrné elektrárny. Na rozdíl od solárních termických kolektorů je takový systém prakticky bezúdržbový, odolnější a také mnohem jednodušší.

Sálavé infrapanely tedy nachází své uplatnění jak ve starých domech, tak v novostavbách s fotovoltaickými panely. Jsou tak zcela univerzálním, ekonomickým a přirozeným způsobem vytápění.

Úsporné vytápění infrapanelytempero

Infrapanely umožňují efektivně využít zaplacenou energii, protože dostanou teplo přesně tam, kde ho využijeme, a ještě umožní snížit celkovou tepelnou ztrátu objektu snížením vnitřní teploty v místnostech.

Výrobce infrapanelu

Pokud Vás tyto informace zaujaly, obraťte se na naši společnost. Velice rádi Vám naše zmiňované systémy ukážeme, představíme Vám, jak pracují, a to jak naše sálavé infrapanely samostatně, nebo v kombinaci s fotovoltaickou elektrárnou, která má navíc uložiště elektrické energie do baterií.