Infrapanely lze rozdělit na infrapanely topné a přítopné. Za topné panely lze považovat takové panely, které jsou schopné být jediným zdrojem tepla v objektu a jejich počet je akceptovatelný stejně jako jejich spotřeba. Investice do panelů s nízkou povrchovou teplotou v objektu, který má vysokou roční měrnou spotřebu tepla, je pak typickým problémem. Potkávají se zde dva vlivy, které z infrapanelu udělají skutečně jen přítopný infrapanel.

Nízká účinnost přítopných infrapanelů

Instalace přítopných infrapanelů, které mají vytopit daný objekt, je typická vyšším počtem instalovaných infrapanelů v místnosti, přičemž jsou infrapanely obvykle zavěšeny na zdi. Tyto instalace však nejsou schopny interiér pořádně prohřát, a proto jsou tyto infrapanely téměř neustále v chodu, což se negativně projevuje na spotřebě celého vytápěcího systému. Fyzikálním problémem těchto infrapanelů je nízká hodnota sálavého toku, a naopak vysoká hodnota odvodu tepla konvekcí vzduchu, jako je tomu u běžných přímotopů.

Infrapanely Tempero jako výkonný tepelný zdroj

Jistota dostatečné intenzity sálavého toku výrazně roste zejména s rostoucí teplotou povrchu, jeho plochou a emisivitou. Platí tedy, že v případě skutečného infravytápění je důležité mít sálavou plochu o co nejvyšší emisivitě, co nejvyšší teplotu sálavého povrchu a také dostatečně velkou plochu. Tyto podmínky jsou splněny u námi nabízených infrapanelů. Teplota povrchu dosahuje až 180 °C a emisivita povrchu našich infrapanelů dosahuje vysokých hodnot. Díky těmto parametrům tvoří naše infrapanely dostatečně výkonný tepelný zdroj, který vytápí mlýny stavěné před stovkami let a prvorepublikové vily v původním stavu. Infrapanely se skvěle osvědčily i v novostavbě na Vsetínsku. Dále jsou používány v bytech a zavlhajících domech, které intenzivně vysušují. V případě investice do přítopných infrapanelů vídáme nespokojené majitele, kteří mají vysokou spotřebu el. energie a nezřídka i plísně, protože jim infrapanely nebyly schopny vyhřát stěny.

Tepelný komfort zajišťují infrapanelyTempero

Investicí do přítopných infrapanelů se v budovách s vysokou měrnou spotřebou tepla často zadělává na problémy, protože špatný tepelný komfort a vysokou spotřebu elektrické energie je velmi problematické reklamovat. Někdy se také doporučuje, aby byl objekt dodatečně zateplen, což dále zvyšuje potřebné investice. Zde se jednoznačně vyplatí nešetřit a zainvestovat do skutečně výkonných zdrojů sálavého tepla, kterými jsou námi nabízené infrapanely, při kterých nepožadujeme zateplení objektu, a přesto jsme schopni zabezpečit potřebný tepelný komfort.

Námi nabízené infrapanely jsou dokonce využívány k celkovému prohřátí těla po příchodu z venku v zimním období. To přispívá k pocitu uvolnění, protože sálavé teplo umí pronikat pod kůži a prohřívat svalstvo. Zákazníci nám také nahlásili potlačení revmatických obtíží.

Náš sálavý otopný systém tedy začíná tam, kde běžné sálavé panely končí.

Přijďte si naše infrapanely vyzkoušet!